„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Video primáře Stodůlky bylo oceněno Americkou Oftalmologickou Akademií

Americká Oftalmologická Akademie (AAO) ocenila odborné video „Laserová zadní kapsulotomie s vypuštěním silikonového oleje“ primáře Stodůlky. Video, které popisuje složitou laserovou operaci, kterou laserem Victus provedl dr. Stodůlka jako první na světě, bylo akademií zařazeno mezi pozoruhodné a bylo rozesláno celosvětově všem jejím členům. Je to poprvé, kdy nejrespektovanější odborná společnost očních lékařů takto ocenila někoho z České republiky.

 

GEMINI - Primář Stodůlka byl oceněn na mezinárodním kongresu v Indii

Na konferenci Eye Advance 2016 pořádané Indickou oftalmologickou akademií byl primář Stodůlka jediným přednášejícím z České republiky. Kromě toho si z mezinárodní oftalmologické konference v indické Bombaji přivezl ocenění za mimořádné služby v očním lékařství. Kongresu a slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada uznávaných oftalmologů z celého světa (např. Roberto Bellucci z Itálie) a také velvyslanec ČR v Indii Milan Hovorka.

 

GEMINI - Prezentace primáře Stodůlky v odborném časopise

V odborném časopise Euro Times, vydaném v březnu ESCRS (Evropskou společností kataraktových a refrakčních chirurgů), byla v článku o vývoji kapsulotomie zmíněna prezentace Primáře Stodůlky, kterou přednesl v loňském roce na kongresu v Barceloně. Článek, který zmiňuje špičky světové oftalmologie, odkazuje na přednášku primáře Stodůlky zveřejněnu na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=dU0VbTHjUCQ&feature=youtu.be

 

Vítejte na stránkách asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví.

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.
 

RNDr. Jaroslav Loucký
jednatel
MUDr. David Rumpík
jednatel
MUDr. Pavel Stodůlka
jednatel