„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Výroční kongres ESCRS v Paříži byl pro oční kliniku úspěšný

Prim. Stodůlka, měl v hlavním programu 8 přednášek a výukových kurzů, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější účastníky kongresu v evropském měřítku a navíc měl ještě 6 přednášek na satelitních akcích. Prim. Stodůlka společně s Dr. Zuzanou Halašovou obdrželi cenu společnosti Avedro za průkopnickou práci při zpevňování rohovky novou metodou cross-linking v atmosféře obohacené kyslíkem.

Nejúspěšnější přednáškou prim. Stodůlky bylo sdělení o nerychlejším laseru pro operaci šedého zákalu s robotizovaným ramenem vyvinutým firmou Keranova. Přednáška byla zařazena jako poslední do programu kongresu v úterý večer až ve 20 hodin. Přesto byl přednáškový sál zcela zaplněn asi 800 účastníky, kteří po přednášce nadšeně zatleskali. V této odborné sekci kongresu byly diskutovány nadějné novinky v oční chirurgii jako např. změna refrakčního indexu rohovky nebo nitrooční čočky laserem. Po kongrese navštívil prim. Stodůlka firmu Keranova a její laserovou laboratoř, aby společně s odborníky z této firmy diskutoval další vývoj laserů pro oční chirurgii.

Dalším projektem, o kterém prim. Stodůlka přednášel, byl CAPSULaser, což je laser pro operaci čočky, který byl stejně jako laser Keranova poprvé na světě použit ve Zlíně. CAPSULaser je vyvíjen společně oční klinikou Gemini a kalifornskou firmou Excel-Lens a byl zdokonalen tak, že provede otevření čočky za pouhé 0,3 sekundy. Dalšími tématy, o kterých prim. Stodůlka přednášel, byla chirurgické metody vedoucí k odstranění potřeby brýlí na čtení jako je implantace fakické čočky IPCL a biosyntetické mikročočky firmy LinkoCare.
Lékaři oční kliniky Gemini, kteří se kongresu zúčastnili, načerpali mnoho nových poznatků o posledním vývoji oční chirurgie, reprezentovali kliniku Gemini úspěšnými přednáškami a zároveň se ujistili, že na klinice Gemini držíme krok s posledními trendy oční chirurgie.

 

GEMINI - Síť očních klinik Gemini roste: 11. klinika je v Liberci

Gemini je největší sítí očních klinik v ČR. Stále roste a stává se dostupnější pro více pacientů. Známá oční klinika v Liberci se stala 11. pracovištěm.
Oční klinika Gemini byla založena v roce 2003 primářem Pavlem Stodůlkou ve Zlíně. Oční klinika Liberec, která se stala součástí sítě Gemini, se zaměřuje na šedé zákaly a operace očních víček.

 

GEMINI - 20leté výročí založení ČSRKCH

Rektor Univerzity Tomáše Bati prof. Sáha, předseda České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) prof. Kuchynka a její místopředseda, prim. očních klinik Gemini Pavel Stodůlka slavnostně zahájili 16. kongres ČSRKCH. Sekce pro oční sestry se uskutečnila na oční klinice Gemini. Pro sesterskou sekci na Gemini byly připraveny přednášky, chirurgický simulátor, hodina jógy a prohlídka oční kliniky.

 

Vítejte na stránkách asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví.

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
jednatel
MUDr. David Rumpík, Ph.D.
jednatel
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
jednatel