„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Výroční kongres ESCRS v Paříži byl pro oční kliniku úspěšný

Prim. Stodůlka, měl v hlavním programu 8 přednášek a výukových kurzů, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější účastníky kongresu v evropském měřítku a navíc měl ještě 6 přednášek na satelitních akcích. Prim. Stodůlka společně s Dr. Zuzanou Halašovou obdrželi cenu společnosti Avedro za průkopnickou práci při zpevňování rohovky novou metodou cross-linking v atmosféře obohacené kyslíkem.

Nejúspěšnější přednáškou prim. Stodůlky bylo sdělení o nerychlejším laseru pro operaci šedého zákalu s robotizovaným ramenem vyvinutým firmou Keranova. Přednáška byla zařazena jako poslední do programu kongresu v úterý večer až ve 20 hodin. Přesto byl přednáškový sál zcela zaplněn asi 800 účastníky, kteří po přednášce nadšeně zatleskali. V této odborné sekci kongresu byly diskutovány nadějné novinky v oční chirurgii jako např. změna refrakčního indexu rohovky nebo nitrooční čočky laserem. Po kongrese navštívil prim. Stodůlka firmu Keranova a její laserovou laboratoř, aby společně s odborníky z této firmy diskutoval další vývoj laserů pro oční chirurgii.

Dalším projektem, o kterém prim. Stodůlka přednášel, byl CAPSULaser, což je laser pro operaci čočky, který byl stejně jako laser Keranova poprvé na světě použit ve Zlíně. CAPSULaser je vyvíjen společně oční klinikou Gemini a kalifornskou firmou Excel-Lens a byl zdokonalen tak, že provede otevření čočky za pouhé 0,3 sekundy. Dalšími tématy, o kterých prim. Stodůlka přednášel, byla chirurgické metody vedoucí k odstranění potřeby brýlí na čtení jako je implantace fakické čočky IPCL a biosyntetické mikročočky firmy LinkoCare.
Lékaři oční kliniky Gemini, kteří se kongresu zúčastnili, načerpali mnoho nových poznatků o posledním vývoji oční chirurgie, reprezentovali kliniku Gemini úspěšnými přednáškami a zároveň se ujistili, že na klinice Gemini držíme krok s posledními trendy oční chirurgie.

 

GEMINI - Síť očních klinik Gemini roste: 11. klinika je v Liberci

Gemini je největší sítí očních klinik v ČR. Stále roste a stává se dostupnější pro více pacientů. Známá oční klinika v Liberci se stala 11. pracovištěm.
Oční klinika Gemini byla založena v roce 2003 primářem Pavlem Stodůlkou ve Zlíně. Oční klinika Liberec, která se stala součástí sítě Gemini, se zaměřuje na šedé zákaly a operace očních víček.

 

GEMINI - 20leté výročí založení ČSRKCH

Rektor Univerzity Tomáše Bati prof. Sáha, předseda České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) prof. Kuchynka a její místopředseda, prim. očních klinik Gemini Pavel Stodůlka slavnostně zahájili 16. kongres ČSRKCH. Sekce pro oční sestry se uskutečnila na oční klinice Gemini. Pro sesterskou sekci na Gemini byly připraveny přednášky, chirurgický simulátor, hodina jógy a prohlídka oční kliniky.

 

GEMINI - Doc. Kuběna obdržel zlatý rozvěrač k 90. narozeninám

Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSC, bývalý dlouholetý přednosta očního oddělení krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně, nyní KNTB Zlín, obdržel od prim. Stodůlky ke svým 90. narozeninám památeční zlatý rozvěrač s vyrytým jménem jako součást ceny za celoživotní přínos oční medicíně. Docent Kuběna se zasloužil svou pracovitostí, odbornými znalostmi a vzácným lidským přístupem o vznik vynikající tradice zlínské oftalmologie a zlínské oční chirurgie. Tato tradice je nyní dále rozvíjena dalšími generacemi jeho žáků, mezi něž patří i prim. Pavel Stodůlka, přednosta oční kliniky Gemini.

http://www.gemini.cz/docent-karel-kubena-na-gemini/

 

GEMINI - přednosta oční kliniky úspěšně složil zkoušku FEBOS-CR, jako první v ČR

Primář oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka složil 6. října 2017 jako jeden z prvních v Evropě specializační zkoušku pro subspecializaci v kataraktové a refrakční chirurgii FEBOS-CR. Zúčastnilo se jí 33 předních očních chirurgů z evropských zemí, většina z nich neuspěla. Zkouška pro chirurgy, kteří oční chirurgii učí, začínala písemným testem s 250 odpověďmi, který trval 2,5hodiny a pokračovala 4 ústními zkouškami, kde byly zkoušeny znalosti odborné literatury, probírány operační postupy na videozáznamech operací a řešeny složité případy kataraktové a refrakční chirurgie. Velmi náročnou zkoušku složil jako první v ČR.

 

GEMINI - Pavel Stodůlka novým členem výboru ESCRS

Primář Pavel Stodůlka byl zvolen do výboru Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie. Je to vůbec poprvé, kdy byl do výboru této významné společnosti zvolen český oční chirurg. Stal se jedním z 5 nových členů výboru, po prof. Auffarthovi z univerzity v Heidelbergu získal druhý nejvyšší počet hlasů. „Děkuji těm, kteří mě podpořili svým hlasem. Je to čest pro českou oftalmologii a zároveň velký závazek pro mne,“ řekl po svém zvolení prim. Stodůlka.

 
 

GEMINI - Magazín CRST Europe zveřejnil článek prim. Stodůlky

Cataract & Refractive Surgery Today Europe, přední odborný magazín, který se zabývá různými oblastmi oboru oční chirurgie, zveřejnil příspěvek primáře Pavla Stodůlky o jeho zkušenostech s léčbou vetchozrakosti. Primář Stodůlka v něm kriticky hodnotí metody léčby presbyopie rohovkovými implantáty tzv. mikročočkami neboli inlayemi, které používají i některé kliniky v ČR. Závěr je, že současné rohovkové presbyopické implantáty nejsou bezpečné, protože jejich materiál působí zašednutí rohovkového stromatu v okolí implantátu. Řešením do budoucna by mohly být implantáty z kolagenu nebo podobného biokompatibilního materiálu.

 

GEMINI - Prim. Pavel Stodůlka zahájil již X. ročník ZOF

ZOF (Zlínský oční festival) získal vysoké renomé mezi odborníky z oboru oftalmologie. Jubilejní desátý ročník kongresu jich přilákal téměř pět set. 
Kromě řady zajímavých kazuistik byly součástí kongresu živé přenosy operací Primáře Stodůlky, které byly přenášeny z oční kliniky Gemini nejen do sálu Kongresového centra, ale díky internetovému vysílání do celého světa. Ze zahraničí byla vysílána operace z Focus Eye Center z Bulharska a přednáška doktora Konstantina Kakoulidise z bratislavské Fakultní nemocnice. Významnou částí programu bylo předání ocenění profesoru Milanu Izákovi za celoživotní přínos oční medicíně primářem Pavlem Stodůlkou. 
 
 

GEMINI - Pracoviště Gemini v Novém Jičíně

Oční klinika Gemini začlenila do sítě očních klinik Oční centrum Vision v Novém Jičíně, které se tak stalo součástí skupiny Gemini. Pracoviště je specializováno na strabologii a ambulantní oftalmologii. Zároveň má vlastní optiku a tři satelitní strabologické ambulance. Gemini tak rozšířilo nabídku služeb v očním lékařství.

 

GEMINI - Primář Pavel Stodůlka oceněn na kongresu ESCRS

Přednosta očních klinik Gemini získal první cenu za odborné video v kategorii inovace v oční chirurgii. Cena mu byla udělena v neděli 11. 9. na kongresu Evropské společnosti kataraktových a refrakčních chirurgů v Kodani. Na kongresu v Dánsku byly mimo jiné představeny nové postupy v operacích šedého zákalu a zároveň nové přístroje, které zlepší komfort pacientů a zvýší bezpečnost operací. Pavel Stodůlka zde představil nový Capsulaser prostřednictvím video prezentace „New Laser Approach For Capsulotomy“ a získal za ní první cenu v oblasti inovací.

 

GEMINI - Video primáře Stodůlky bylo oceněno Americkou Oftalmologickou Akademií

Americká Oftalmologická Akademie (AAO) ocenila odborné video „Laserová zadní kapsulotomie s vypuštěním silikonového oleje“ primáře Stodůlky. Video, které popisuje složitou laserovou operaci, kterou laserem Victus provedl dr. Stodůlka jako první na světě, bylo akademií zařazeno mezi pozoruhodné a bylo rozesláno celosvětově všem jejím členům. Je to poprvé, kdy nejrespektovanější odborná společnost očních lékařů takto ocenila někoho z České republiky.