„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

IVF Zlín – Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, který se uskutečnil ve středu 14. 10. 2015, přilákal k návštěvě kliniky více než 150 lidí. Personál kliniky všem zájemcům ukázal prostory kliniky včetně laboratoří a zákrokového sálku, které běžně veřejnosti přístupné nejsou. Návštěvníci se mohli seznámit s moderním přístrojovým vybavením a novinkami z tohoto velmi dynamicky rozvíjejícího se oboru. Lékaři, embryologové i střední zdravotnický personál přiblížil návštěvníkům současné možnosti v léčbě neplodnosti, a zodpověděl na velké množství otázek, které si zájemci připravili. Pro všechny účastníky byly připraveny malé dárky a poukazy na vyšetření plodnosti zdarma na naší klinice.