„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Kongresové centrum hostilo devátý ročník Zlínského očního festivalu

Zlínský oční festival (ZOF) je kongres očních lékařů s dlouholetou tradicí a vysokým renomé, který každý rok pořádá oční klinika Gemini. Letošního ročníku se účastnilo na 500 odborníků.

Součástí celodenní konference byla řada odborných přednášek, kazuistik. Nechyběly ani 3D přímé přenosy operací, tzv. live surgery. Z osmi přenosů bylo šest ze zlínské oční kliniky Gemini a dva z belgických Antwerp.

Během odpoledne proběhla internetová diskuse k záznamu unikátní oční operace provedené doktorem Howardem Gimblem v Calgary v Kanadě. Mezinárodně uznávaní odborníci Boris Maljugin z Ruska, Roberto Bellucci z Itálie, Calvin W. Roberts z USA o ní diskutovali spolu s primářem Stodůlkou. Howard Gimbel, který byl vícekrát označen za jednoho z nejvýznamnějších očních chirurgů současnosti, obdržel na festivalu cenu za celoživotní přínos oftalmologii.

Záštitu nad festivalem převzali ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, primátor města Zlín Miroslav Adámek, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas, oční lékař a čestný předseda festivalu Pavel Rozsíval, oftalmolog a čestný předseda festivalu Milan Izák, přednosta Oční kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a čestný předseda festivalu Pavel Kuchyňka.