„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Prezentace primáře Stodůlky v odborném časopise

V odborném časopise Euro Times, vydaném v březnu ESCRS (Evropskou společností kataraktových a refrakčních chirurgů), byla v článku o vývoji kapsulotomie zmíněna prezentace Primáře Stodůlky, kterou přednesl v loňském roce na kongresu v Barceloně. Článek, který zmiňuje špičky světové oftalmologie, odkazuje na přednášku primáře Stodůlky zveřejněnu na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=dU0VbTHjUCQ&feature=youtu.be