„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Magazín CRST Europe zveřejnil článek prim. Stodůlky

Cataract & Refractive Surgery Today Europe, přední odborný magazín, který se zabývá různými oblastmi oboru oční chirurgie, zveřejnil příspěvek primáře Pavla Stodůlky o jeho zkušenostech s léčbou vetchozrakosti. Primář Stodůlka v něm kriticky hodnotí metody léčby presbyopie rohovkovými implantáty tzv. mikročočkami neboli inlayemi, které používají i některé kliniky v ČR. Závěr je, že současné rohovkové presbyopické implantáty nejsou bezpečné, protože jejich materiál působí zašednutí rohovkového stromatu v okolí implantátu. Řešením do budoucna by mohly být implantáty z kolagenu nebo podobného biokompatibilního materiálu.