„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Doc. Kuběna obdržel zlatý rozvěrač k 90. narozeninám

Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSC, bývalý dlouholetý přednosta očního oddělení krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně, nyní KNTB Zlín, obdržel od prim. Stodůlky ke svým 90. narozeninám památeční zlatý rozvěrač s vyrytým jménem jako součást ceny za celoživotní přínos oční medicíně. Docent Kuběna se zasloužil svou pracovitostí, odbornými znalostmi a vzácným lidským přístupem o vznik vynikající tradice zlínské oftalmologie a zlínské oční chirurgie. Tato tradice je nyní dále rozvíjena dalšími generacemi jeho žáků, mezi něž patří i prim. Pavel Stodůlka, přednosta oční kliniky Gemini.

http://www.gemini.cz/docent-karel-kubena-na-gemini/