„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Primář Stodůlka byl oceněn na mezinárodním kongresu v Indii

Na konferenci Eye Advance 2016 pořádané Indickou oftalmologickou akademií byl primář Stodůlka jediným přednášejícím z České republiky. Kromě toho si z mezinárodní oftalmologické konference v indické Bombaji přivezl ocenění za mimořádné služby v očním lékařství. Kongresu a slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada uznávaných oftalmologů z celého světa (např. Roberto Bellucci z Itálie) a také velvyslanec ČR v Indii Milan Hovorka.

 

GEMINI - Prezentace primáře Stodůlky v odborném časopise

V odborném časopise Euro Times, vydaném v březnu ESCRS (Evropskou společností kataraktových a refrakčních chirurgů), byla v článku o vývoji kapsulotomie zmíněna prezentace Primáře Stodůlky, kterou přednesl v loňském roce na kongresu v Barceloně. Článek, který zmiňuje špičky světové oftalmologie, odkazuje na přednášku primáře Stodůlky zveřejněnu na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=dU0VbTHjUCQ&feature=youtu.be

 

GEMINI - V Česku chybějí dárci kostní dřeně. Zaměstnanci Gemini rozšířili jejich řady.

Už před více než třemi lety podpořili zaměstnanci Gemini rozšíření registru dárců kostní dřeně. Na klinice Gemini se podrobilo odběrům krve přes sto lidí, poslední odběry proběhly v pondělí 18. dubna, kdy na kliniku dorazilo na 20 lidí. Jednalo se především o zaměstnance Gemini.
Primář Pavel Stodůlka poskytl prostory k odběru krve a zaplatit všem zaměstnancům starším 35 let poplatek na její vyšetření. Protože je třeba registr dárců neustále rozšiřovat, měli zaměstnanci Gemini možnost přidat se v rámci pracovní doby a zdarma.

 

Gemini - semináře v Praze a Českých Budějovicích


Oční klinika Gemini pořádá každý rok řadu odborných seminářů pro oftalmology. V druhé polovině dubna proběhly hned dva za sebou, v Praze a Českých Budějovicích.
Letošní rok odborných konferencí zahájila klinika Gemini v březnu velkým Zlínským očním festivalem (ZOF), v dubnu pořádala další dva semináře. Pražského semináře 14.4. na Žofíně se zúčastnilo téměř dvě stě očních lékařů a sester, kteří si poslechli sedm odborných přednášek. O něco menší seminář v Českých Budějovicích proběhl hned následující den v hotelu Budweis.
V následujících měsících chystá Gemini semináře v Ostravě (26.5. Clarion Congress Hotel) a Brně (7.6. Best Western Premier – International).

 

IMALAB - Rozhovor pro magazín CZEDMA

V prvním čísle magazínu CZEDMA v roce 2016 byl uveřejněn rozhovor s RNDr. Jaroslavem Louckým, předsedou Privalabu o současném stavu privátních laboratoří v České republice. Kompletní magazín si můžete stáhnout zde.

 

GEMINI - Kongresové centrum hostilo devátý ročník Zlínského očního festivalu

Zlínský oční festival (ZOF) je kongres očních lékařů s dlouholetou tradicí a vysokým renomé, který každý rok pořádá oční klinika Gemini. Letošního ročníku se účastnilo na 500 odborníků.

Součástí celodenní konference byla řada odborných přednášek, kazuistik. Nechyběly ani 3D přímé přenosy operací, tzv. live surgery. Z osmi přenosů bylo šest ze zlínské oční kliniky Gemini a dva z belgických Antwerp.

Během odpoledne proběhla internetová diskuse k záznamu unikátní oční operace provedené doktorem Howardem Gimblem v Calgary v Kanadě. Mezinárodně uznávaní odborníci Boris Maljugin z Ruska, Roberto Bellucci z Itálie, Calvin W. Roberts z USA o ní diskutovali spolu s primářem Stodůlkou. Howard Gimbel, který byl vícekrát označen za jednoho z nejvýznamnějších očních chirurgů současnosti, obdržel na festivalu cenu za celoživotní přínos oftalmologii.

Záštitu nad festivalem převzali ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, primátor města Zlín Miroslav Adámek, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas, oční lékař a čestný předseda festivalu Pavel Rozsíval, oftalmolog a čestný předseda festivalu Milan Izák, přednosta Oční kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a čestný předseda festivalu Pavel Kuchyňka.

 

GEMINI - Prim. Stodůlka přednášel na kongresu Americké oftalmologické akademie

Primář Pavel Stodůlka, přednosta Oční kliniky Gemini, se v listopadu 2015 zúčastnil výročního kongresu Americké oftalmologické akademie.
Do odborného programu prestižní akce konané v Las Vegas ve státě Nevada přispěl prim. Stodůlka dvěma přednáškami. Na kongrese ISRS (International Society for Refractive Surgery – Mezinárodní společnost refrakční chirurgie) prezentoval v americké premiéře přednášku o novém laseru CapsuLaser, který se užívá při operaci šedého zákalu. Byl vyvinut v Kalifornii a poprvé při operacích katarakty použit na klinice Gemini. Přednáška vzbudila velký zájem.
Kromě toho byl prim. Stodůlka společně s vybranými světovými chirurgy přednášejícím v panelu při kurzu o složitých laserových operacích čočky. Součástí kurzu bylo udělení prestižní Barraquerovy ceny za přínos oční chirurgii americkému očnímu chirurgovi Ericu Donnenfeldovi.

 

IVF Zlín - Odborný seminář pro gynekology

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 uspořádala Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín ve spolupráci s firmami Imalab a Prediko tradiční odborný seminář pro gynekology nejen ze Zlínského kraje. Na akci, která se každoročně konala pod záštitou České lékařské komory, jsme letos přivítali více než 40 gynekologů, pro které byl připraven bohatý program. Po skončení odborné části proběhla neformální diskuse, kterou provázela ochutnávka zvěřinových specialit, které připravil tým Restaurace Tomášov pod vedením šéfkuchaře Břetislava Novotného.
 

IMALAB - Akreditace pro Zlínské genetické centrum z.s.

Zlínské genetické centrum z.s., v rámci kterého působí společnosti Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o., získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví v oboru specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – klinická genetika“. Jedná se o jediné vzdělávací akreditované pracoviště v klinické genetice v rámci Zlínského kraje.

 

IVF Zlín – Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, který se uskutečnil ve středu 14. 10. 2015, přilákal k návštěvě kliniky více než 150 lidí. Personál kliniky všem zájemcům ukázal prostory kliniky včetně laboratoří a zákrokového sálku, které běžně veřejnosti přístupné nejsou. Návštěvníci se mohli seznámit s moderním přístrojovým vybavením a novinkami z tohoto velmi dynamicky rozvíjejícího se oboru. Lékaři, embryologové i střední zdravotnický personál přiblížil návštěvníkům současné možnosti v léčbě neplodnosti, a zodpověděl na velké množství otázek, které si zájemci připravili. Pro všechny účastníky byly připraveny malé dárky a poukazy na vyšetření plodnosti zdarma na naší klinice.
 

PREDIKO - Zpráva o činnosti Zlínského genetického centra

Zlínské genetické centrum zajišťuje široké spektrum činností v oblasti lékařské genetiky v rámci Zlínského regionu. Shrnutí činnosti Centra v roce 2014 si můžete stáhnout zde.