„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

IMALAB - Dr. Glenn E. Palomaki přednášel na sjezdu ČSKB

V rámci sjezdu ČSKB, který se konal v Olomouci ve dnech 22.9. – 24.9. vystoupil s plenární přednáškou DNA testing of maternal plasma to screen for Down syndrome and other aneuploidies Glenn E. Palomaki, PhD. Doktor Palomaki patří k předním světovým vědcům v oblasti prenatálního testování těhotných žen. V roce 2011 publikoval dosud nejrozsáhlejší práci, týkající se neinvazivního testování chromozomálních aberací u plodu.

Celý článek...

 

IMALAB - Neinvazivní test Materni T21Plus v pořadu televize NBC

Americká televizní společnost NBC uvedla nedávno pořad, který byl věnován problematice neinvazivniho testování. Záznam pořadu, ve kterém vystoupil i medicínský ředitel společnosti Sequenom prof. Allan Bombard, můžete zhlédnout zde. V laboratořích Sequenomu se provádí vyšetření MaterniT21Plus, které v České republice nabízí společnost Imalab s.r.o.

 

IMALAB - Neinvazivní testování chromozomálních aberací

Koncem měsíce srpna jsme v laboratořích IMALAB zavedli nové vyšetření - neinvazivní testování nejčastějších chromozomálních aberací. Jedná se o test Materni T21+ americké společnosti Sequenom, který odhaluje trizomie 21., 18., a 13. chromozomu (Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Pataův syndrom) přímo z krve matky. Více informací pro lékaře i pacienty naleznete na našich webových stránkách www.maternit21.cz, www.non-invasivetesting.com.

 

GEMINI - Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR

Panu primáři Stodůlkovi byla u příležitosti předávání stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu ČR v předvečer Dne české státnosti udělena právě tato Stříbrná medaile. Slavnostní předání se konalo ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR. Pan primář si vysloužil ocenění za zásluhy o rozvoj oční chirurgie i svůj dlouholetý přínos oční medicíně, zejména pak operacemi spočívajícími v implantaci umělé rohovky bostonského typu, kterou dokázal navrátit zrak několika pacientům, kteří byli i několik desítek let slepí a jímž byla tato operace jedinou nadějí na opětovné nabytí zraku.

IMG_9732senat_awards

 

GEMINI - První implantace umělé rohovky bostonského typu asistovaná laserem

Na klinice GEMINI jsme uvedli do provozu nejnovější femtosekundový laser s označením Z6. Ten se používá především pro odstraňování dioptrických vad. Jeho schopnost vytvářet v oku téměř libovolný tvar ho však předurčuje i pro operace těch nejsložitějších případů. Takzvaný Z6 laser disponuje unikátními vlastnostmi, které jej odlišují od jiných laserů využívaných v dnešní oční medicíně. Má nejjemnější pulzy ze všech v současné době vyráběných femtosekundových laserů pro operace očních vad.

Jako první oční chirurg na světě provedl přednosta a primář zlínské oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka unikátní implantaci umělé rohovky pomocí právě tohoto laseru. Implantace umělé rohovky nahradí velmi poškozenou a neprůhlednou rohovku pacienta a jde o zákrok, který vrací zrak lidem, kteří byli i několik desítek let slepí. Pacientkou byla mladá žena (24) z Brněnska.

 

Slavnostní otevření Sanatoria Tomášov

V pátek 8.6.2012 bylo slavnostně otevřeno Sanatorium Tomášov, ve kterém sídlí také laboratoře Imalab s.r.o. Slavnostní přestřižení pásky provedli profesor MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., ředitel Centra reprodukční medicíny Zlín MUDr. David Rumpík a ředitel laboratoří Imalab s.r.o. RNDr. Jaroslav Loucký.

V odpoledních hodinách se slavnostního programu účastnilo více než sto pozvaných hostí, jak z oblasti zdravotnictví, tak z oblasti veřejného života. Mezi navštěvníky byli také statutární náměstek hejtmana Zlinského kraje pan Libor Lukáš, nebo přednosta Ústavu klinické biochemie a patobiochemie UK, 2.LF a FN Motol prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Záznam reportáže.

PaskaPilka

 

IMALAB - Naše účast na mezinárodní konferenci Asociace center lékařské genetiky

Ve dnech 20. a 21. dubna se v Praze uskutečnila první mezinárodní konference Asociace center lékařské genetiky ČR (www.aclg.cz ) s tématem prenatální diagnostiky. Imalab s.r.o a Prediko s.r.o., které jsou členy této asociace,Prof.Bombard_Dr.Louckyse aktivně podílely na přípravě této odborné akce, pořádané pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, MBA. Předsedajícím odborného programu byl Dr. Jaroslav Loucký ze společnosti IMALAB s.r.o.

V průběhu dvou půldenních zasedání zazněly příspěvky předních světových odborníků, prof. Howarda Cuckle, prof. Merze, dr. Thornhilla a také sdělení profesora Allana Bombarda z americké společnosti Sequenom, o současných možnostech neinvazivního testovaní některých vrozených vývojových vad.
Společnosti Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. se v minulých letech aktivně podílely na mezinárodní klinické validační studii, která byla základem pro vývoj tohoto typu testu. Věříme, že tento test bude do konce roku 2012 dostupný také v ČR.

 

 

GEMINI - Václav Klaus operován ve Zlíně

Na začátku měsíce února podstoupil na oční klinice Gemini prim. MUDr. Stodůlky oční operaci prezident České republiky Václav Klaus. Podrobil se postupně na obou očích operaci šedého zákalu, při které mu pan primář Stodůlka implantoval tzv. multifokální nitrooční čočky, které zaručují, že bude pan prezident vidět do blízka i do dálky niž by potřeboval brýle.

Operace prvního oka pana prezidenta proběhla tradiční formou, druhé oko už mu primář Stodůlka operoval nejnovější metodou operace šedého zákalu, a to pomocí femtosekundového laseru VICTUS. Laserovou operaci šedého zákalu provedl v České republice i Evropě primář Stodůlka jako první a pan prezident tak měl možnost stát se jedním z prvních pacientů, kteří byli touto metodou operováni. Necelý měsíc po zákroku jsou oči pana prezidenta v naprostém pořádku.

 

GEMINI - První laserová operace šedého zákalu v České republice laserem VICTUS

Primář MUDr. Pavel Stodůlka provedl v úterý dne 7. února 2012 na oční klinice Gemini ve Zlíně novou převratnou operaci šedého zákalu. Tuto operaci bude oční klinika MUDr. Stodůlky provádět jako první klinika v České republice a na novém femtosekundovém laseru VICTUS jako první v Evropě. První pacientkou, která byla operovaná novým laserem, byla pacientka, která již před osmnácti lety podstoupila u pana primáře Stodůlky laserovou korekci metodou LASIK. Shodou okolností byla tato paní první pacientkou v České republice, která byla tehdy novou laserovou metodou LASIK operována (trpěla vysokou krátkozrakostí). V úterý 7. února podstoupila operaci šedého zákalu a opět je tak první pacientkou, tentokrát v Evropě, které byl šedý zákal operován laserem VICTUS.

Nová operace šedého zákalu femtosekundovým laserem je šetrnější, bezpečnější a podstatně preciznější. Jde o předstupeň robotizace na poli očních operací a v malém prostoru oka je tato operace velkým krokem kupředu ve vývoji nových metod a technologií pro oční medicínu. Operace šedého zákalu je nejčastější oční operace. Zároveň je to vůbec nejčastější operační zákrok současné medicíny. V České republice jich ročně oční chirurgové provedou více než 70 000. Tento zákrok je hrazen ze zákonného zdravotního pojištění. Je však otázkou, jak se k proplácení při využití nových metod při operaci šedého zákalu, postaví zdravotní pojišťovny.

 

GEMINI - Nový femtosekundový laser Crystal Line

Ve středu 7.12. jsme v Gemini zprovoznili nový švýcarský femtosekundový laser Crystal Line od firmy Ziemer. Jedná se o nejrychlejší a nejjemnější laser na operace očních vad v současnosti vyráběný. Díky precizní laserové technice má zrak nejvyšší možnou kvalitu. Zlepšení vidění po laserové operaci laserem Crystal Line je velmi rychlé a často již za několik hodin po zákroku pacienti vidí výborně.

Gemini oční klinika je jediné pracoviště v ČR, které laser Crystal Line pro operace očních vad provozuje. Při moderní laserové operaci se na každém oku použijí v průběhu zákroku 2 lasery. Nejdříve je femtosekundovým laserem Crystal Line vytvořena tenká vrstvička, která zajišťuje pooperační bezbolestnost a průhlednost oka. Ve druhé části operace dalším laserem je upravena optika oka tak, aby bylo vidění co nejkvalitnější. Na klinice Gemini používáme tzv. 6D laser, který po celou dobu operace kompenzuje mikropohyby oka. Gemini oční klinika je jediné pracoviště v ČR, které má k dispozici 6D laser na operace očních vad. Použití dvou špičkových laserů Crystal Line a 6D tak zajišťuje nejlepší možnou kvalitu vidění po laserové operaci.

 

IMALAB - Vystupení v České televizi

Ředitel společností Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. Dr. Jaroslav Loucký vystoupil společně s docentem Pavlem Caldou ve futurologickém magazínu České televize, Milenium. Diskutovaným tématem bylo uvedení  prvního neinvazivního DNA testu na Downův syndrom do praxe.

Tento test byl diagnostickou společností Sequenom uveden na americký trh v polovině října 2011 a dosud je dostupný jenom v USA. Pracovníci laboratoří Imalab s.r.o. a Centra prenatalní diagnostiky a genetiky Prediko s.r.o. se na vývoji tohoto testu v letech 2009-2011 aktivně podíleli.

Záznam pořadu můžete shlédnout zde.