„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

IMALAB - Tisková konference ke studii Infanet

4.11. byli zástupci tisku seznámeni s výsledkem mezinárodní studie  Infanet.

Tato studie se týkala neinvazivního testování trizomií vyskytujících se v populaci, zejména nejčastější trizomie chromozomu 21 - Downova syndromu, která se vyskytuje s incidencí 1/600-800 porodů. Této studie se zúčastnilo za Českou republiku také naše pracoviště Imalab s.r.o. a stalo se jedním ze 27 center, které zasílaly po dobu 2 let (duben 2009-únor 2011) vzorky plazmy do USA. Pacientkám byl na pracovišti Prediko s.r.o následně proveden invazivní zákrok, jehož výsledek byl porovnáván s výsledkem DNA analýzy. Tato analýza byla provedena metodou MPS (masivní paralelní sekvenování) na přístroji Hiseq 2000. Našimi společnostmi Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. bylo zasláno 255 vzorků. Kvalitu plazmy pro transport do USA zajišťoval Mgr. Michal Zemánek, Ph.D. (ved. laboratoře molekulární biologie), výsledky karyotypů a reporty ke kompletaci výsledků připravovala RNDr. Radka Rychlíková. Koordinátorkou v Prediku byla paní Eva Loucká, která měla na starosti veškerou komunikaci s těhotnými ženami a vysvětlovala jim princip a důvody této studie. Výsledky studie ukazují velké možnosti v oblasti neinvazivního prenatálního testování těhotných. Další informace si můžete přečíst na iDnes, ve Zlínském deníku.

Výsledky mezinárodní spolupráce při využití volných fetálních nukleových kyselin v krevním oběhu matky pro testování Downova syndromu prezentovali pracovníci společností Imalab s.r.o.  a Prediko s.r.o. také ve vysílání TV Nova, ve Zprávách TV Prima ze 13.11. a ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo.

 

GEMINI - Léčba keratokonu metodou CXL už za 3 minuty

Primář Stodůlka provedl ve čtvrtek 8. září na klinice Gemini operaci metodou CXL za pomoci unikátního přístroje Avedro KXL. Díky tomuto přístroji, který vlastní Gemini jako první v republice a jako jedno z deseti pracovišť ve střední Evropě, se původně třiceti minutový zákrok zkrátí na pouhé 3 minuty. Zákrok je tak pro pacienta šetrnější. Léčba novým přístrojem představuje rychlé a bezbolestné řešení pro pacienty trpící onemocněním rohovky zvaným keratokonus.

 

GEMINI - Unikátní operace v Gemini

Na oční klinice Gemini ve Zlíně dnes její přednosta a primář MUDr. Pavel Stodůlka provedl unikátní operaci sítnice nejtenčími operačními nástroji, jaké byly zatím v České republice použity. Šlo o tzv. 27G vitrektomii – zákrok, který spočívá v odstranění sklivce tzv. vitrektomem. Jde o ambulantní zákrok, který je prováděn bezstehově a bez nutnosti celkové anestezie. Velikost řezu je menší než 0,4 mm a operace tak poskytuje pacientům výrazný pooperační komfort a rychlé hojení.

 

GEMINI - Dr. Bohdan Pomahač navštívil primáře Stodůlku a kliniku Gemini

Koncem měsíce července návštívil pana primáře Stodůlku světoznámý lékař českého původu Bohdan Pomahač, který si v rámci svého pobytu ve Zlíně prohlédl i oční kliniku Gemini a její nové špičkové technické vybavení. Dr. Pomahač působí v americkém Bostonu a proslul především první provedenou úplnou transplantací lidského obličeje v USA. Je průkopníkem ve svém oboru a na kontě má již 4 úspěšné úplné transplantace lidské tváře. S primářem Stodůlkou otevřeli dialog o možné spolupráci a diskutovali mimo jiné i na téma očních operací u pacientů po transplantaci tváře.

Oba dva lékaři se potkali již v místě svého rodiště – oba se narodili v Ostravě. Studovali společně v Olomouci a po studiích se oba dva vydali za moře získávat nové zkušenosti. Dr. Bohdan Pomahač se vydal do USA, zatímco MUDr. Pavel Stodůlka severněji do Kanady. Pomahač v Americe zůstal, kdežto MUDr. Stodůlka se vrátil, aby svými zkušenostmi obohatil českou oftalmologii. 

Dr. Bohdan Pomahač je především proslulý operací, při které jako první transplantoval pacientovi celý obličej. Tato operace se uskutečnila ve Spojených Státech. MUDr. Stodůlka jako první provedl v České republice první bezbolestné operace odstranění dioptrických vad metodami LASIK a LASIK femtosekundovým laserem.

 

IMALAB - kongres laboratorní medicíny WorldLab a EuroMedLab

Ve dnech 15.-19.5.2011 proběhl v Berlíně světový a evropský kongres laboratorní medicíny WorldLab a EuroMedLab.

EuroMedLabV rámci kongresu bylo uspořádáno také sympozium Prenatal and Neonatal screening, ve kterém  vystoupil se sdělením „Recommendations in prenatal screening in the world and connections to other diseases like thyropathy“ také děkan 1. LF UK Praha prof. T. Zima. Spoluautorem tohoto sdělení byl Dr. Jaroslav Loucký.

V rámci sympozia dále vystoupili mezi jinými také prof. Sir Nicholas Wald a D. van den Boom. Byly diskutovány možnosti využití fetálních nukleových kyselin v krevním oběhu matky. Sympozia se účastnil také jeden z nejvýznamějších pracovníků v této oblasti, prof. Dennis Lo z Hong Kongu.

 

GEMINI - Návrat zraku po 40 letech

Ve čtvrtek 28.4.2011 se našemu operačnímu týmu opět podařila unikátní operace. Prim. Stodůlka implantací umělé rohovky vrátil vidění pacientovi, který byl přes  40 let slepý. Pan Kalous na první kontrole u paní doktorky Horáčkové viděl 30% a hýřil štěstím a veselou náladou. Prý špatně spal, protože se musel pořád na něco dívat. :) Když jsme jej vyfotili, chtěl se hned na obrázek podívat. Pan Kalous oslepl v dětství po opaření vřelou polévkou. 

První pacientka s umělou rohovkou Boston KPRO v ČR p. Charvátová vidí již třetím rokem a žije zcela samostatný a plnohodnotný život ve Vsetíně, kde chodí sama po městě a čte si knížky bez brýlí. Našim nejznámějším pacientem s umělou rohovkou je pan Pavela, kterému umělá rohovka vrátila vidění po celých 53 letech slepoty, což je nejdelší případ vyléčené slepoty, který je ve světě znám. Pan Pavela viděl s umělou rohovkou 10 měsíců a poté se vidění zhoršilo z důvodu odchlípené a svraštělé sítnice. Celkem jsme umělou rohovkou vrátili vidění asi desítce slepých pacientů.

 

Asociace - jednání na ministerstvu zdravotnictví

V minulých dnech se RNDr. Jaroslav Loucký zúčastnil jednání s náměstkem ministra zdravotnictví ing. Petrem Noskem. Tématem jednání byla situace ambulantního komplementu a zejména laboratorních zařízení. Stejné téma bylo projednáváno také na schůzce s panem poslancem Markem Šnajdrem.
Snahou ambulantních laboratoří je vyjednání takového způsobu úhrady, který by ekonomicky neznevýhodňoval poskytovatele tohoto druhu péče

 

GEMINI - Zlínský oční festival 2011

V pátek 11.3.2011 se v novém Kongresovém centru ve Zlíně konal již tradiční Zlínský oční festival. 4. ročník navštívilo na 400 očních lékařů a sester z celé České republiky. Přednášené příspěvky zpestřilo také taneční vystoupení skupiny Rio Dance Show z Prahy nebo bubble show Matěje Kodeše. Celou akci odborně zaštítili prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., prof. MUDr. Milan Izák, CSc. a prof. Pavel Rozsíval, CSc. Festival zahájili krátkými úvodními řečmi také PaedDr. Alena Gajdůšková (místopředsedkyně Senátu PČR), Mgr. Alena Hanáková (poslankyně PČR), MVDr. Stanislav Mišák (hejtman Zlínského kraje) a MUDr. Miroslav Adámek (primátor města Zlín).

 

Asociace - přijetí nového člena Asociace - GYNEKO spol. s r.o.

Dne 14.2.2011 proběhla valná hromada Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje, která projednala písemnou žádost společnosti GYNEKO spol. s r.o. o přijetí za člena Asociace. RNDr. Jaroslav Loucký navrhl valné hromadě, aby rozhodla o přijetí GYNEKO spol. s r.o., se sídlem Smetanova 954, 75501 Vsetín, IČ 47681268 – jednatel MUDr. Tomáš Malík, za nového člena sdružení Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje. Jelikož k přednesenému návrhu nebyly žádné připomínky ani protinávrhy, nechal o něm RNDr. Jaroslav Loucký hlasovat. Hlasování proběhlo aklamací.

Výsledky hlasování:
Pro hlasovalo:  5 (pět) hlasů, Proti hlasovalo: 0 (nula) hlasů, Zdrželo se hlasování: 0 (nula) hlasů.

Nato bylo konstatováno, že návrh na přijetí GYNEKO spol. s r.o., se sídlem Smetanova 954, 75501 Vsetín, IČ 47681268 – jednatel MUDr. Tomáš Malík, za nového člena sdružení Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje byl přijat.

 

Nové webové stránky centra Prediko

Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky PREDIKO s.r.o. uvedlo do provozu nové webové stránky – www.prediko.cz.

Tato forma komunikace s lékaři a pacienty je důležitá pro co možná nejlepší informovanost o detailech poskytované zdravotní péče. Věříme, že zejména nastávající maminky najdou na těchto webových stránkách spoustu odpovědí týkající se jejich těhotenství a možností současné prenatální diagnostky. V případě jakýchkoliv dalších dotazů s vámi budeme rádi komunikovat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto stránkách.

 

Asociace - setkání s novináři

Členové Asociace soukromých zdravotnických zařízení se v minulých dnech setkali s novináři působícími ve Zlínském kraji. Více informcí si můžet přečíst v příložených článcích.

Přílohy článku ...
Download this file (2011-01-22_MFDnes.pdf)2011-01-22_MFDnes.pdf[MF Dnes 22.1.2011]166 Kb
Download this file (2011-01-22_ZlinskyDenik.pdf)2011-01-22_ZlinskyDenik.pdf[Zlínský deník 22.1.2011]200 Kb
Download this file (2011-01-24_MFDnes.pdf)2011-01-24_MFDnes.pdf[MF Dnes 24.1.2011]103 Kb