„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

Asociace - tisková konference

Dne 21.1.2011 se uskutečnila tisková konference, na které představitelé Asociace soukromých zdravotnických zařízení informovali zástupce medií o vzniku Asociace a o jejích cílech. Tiskové konference se účastnili redaktoři všech významných periodik vydávaných ve Zlínském kraji a také zástupce Českého rozhlasu. Novináři byli seznámeni se záměrem Asociace se aktivně podílet na přípravě koncepce zdravotnictví Zlínského kraje. Ve druhé části tiskové konference představitelé Asociace odpovídali na dotazy novinářů.

 

IMALAB na stránkách MF DNES

V regionální příloze MF DNES byl publikován článek o činnosti laboratoří společnosti IMALAB s.r.o.

Článek informuje čtenáře o zahájení činnosti nové laboratoře průtokové cytometrie. S jeho obsahem se můžete seznámit zde: http://zlin.idnes.cz/nova-moderni-laborator-ve-zline-rychleji-odhali-leukemii-peh-/zlin-zpravy.asp?c=A110112_1513323_zlin-zpravy_bor

 

Asociace - schůzka s náměstkem hejtmana Zlínského kraje

Zástupci Asociace soukromých zdravotnických zařízení se 19.1.2011 setkali se statutárním náměstkem hejtmana Zlínského kraje panem Liborem Lukášem. Během schůzky byla diskutována současná situace ve zdravotnictví v rámci Zlínského kraje. Pan náměstek byl také informován o začlenění zástupců Asociace do řídícího výboru, který dohlíží na přípravu analýzy zdravotnictví ve Zlínském kraji. Vlastní realizace tohoto projektu by měla být výchozím bodem pro přípravu koncepce poskytování zdravotní péče ve Zlínském kraji v budoucích letech.

 

IMALAB - Zahájení činnosti nové laboratoře

Dne 3.1.2011 zahájila společnost IMALAB s.r.o. provoz nové laboratoře průtokové cytometrie (flowcytometrie). Bude provádět vyšetření především z oblasti hematoonkologie, tedy oblasti, která byla zatím ve zlínském kraji zajištěna jen omezeně. Bližší informace o prováděných  vyšetřeních naleznete na webových stránkách http://www.imalab.cz.

 

GEMINI - Unikátní 6D laser Schwind Amaris v Gemini ve Zlíně

Soukromá oční klinika Gemini uvedla do provozu nejpřesnější a nejrychlejší laser na operaci očí na světě, 6D laser Schwind Amaris 750. Na světě je jen 10 dalších očních klinik, které byly vybrány firmou Schwind jako exkluzivní pracoviště pro tyto lasery a klinika Gemini je jednou z nich. Laser je vybaven zařízením zvaným eye tracker. Funkcí sledovače oka je sledovat oko ve všech jeho pohybech, čímž zajišťuje naprostou přesnost. Během necelé 1,5 sekundy odstraní laser 1 dioptrii a lze jej využít k odstranění očních vad od nízké krátkozrakosti až po krátkozrakost vysokou, včetně kombinací s astigmatismem. První pacientkou, pro jejíž operaci byl využit právě 6D laser, byla Marta Vopatřilová z Tečovic u Zlína.

 

Asociace - přijetí nového člena Asociace - Nemocnice ATLAS, a.s.

Dne 3.12.2010 proběhla valná hromada Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje, která projednala písemnou žádost Nemocnice ATLAS a.s. o přijetí za člena Asociace. RNDr. Jaroslav Loucký navrhl valné hromadě,aby rozhodla o přijetí Nemocnice ATLAS, a.s., se sídlem ve Zlíně, tř. T.Bati č.p.5135, IČ 60726636  za nového člena sdružení Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje. Jelikož k přednesenému návrhu nebyly žádné připomínky ani protinávrhy, nechal o něm RNDr. Jaroslav Loucký hlasovat. Hlasování proběhlo aklamací.

Výsledky hlasování: 
Pro hlasovalo:  4 (čtyři) hlasy, Proti hlasovalo0 (nula) hlasů, Zdrželo se hlasování0 (nula) hlasů.

Nato bylo konstatováno, že návrh na přijetí Nemocnice ATLAS, a.s., se sídlem ve Zlíně, tř.T.Bati č.p.5135, IČ 60726636  za nového člena sdružení Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje byl přijat.

 

GEMINI - Američtí lékaři na návštěvě v Gemini

Každý rok pořádá soukromá oční klinika Gemini vzdělávací a přednáškové akce pro oční lékaře v celé České republice. Poslední dvě konference letošního roku se konaly ve Zlíně a Brně. V rámci Podzimního zlínského očního kongresu, který se konal koncem listopadu, měli oční lékaři z regionu možnost vyslechnout příspěvky dvou světově významných postav očního lékařství Dr. George Waringa a Dr. Harveyho Cartera. Ti se přijeli podívat na vybavení kliniky a na nové oční operace, které se v Gemini vyvíjejí. Bylo to vůbec poprvé, kdy ve Zlíně přednášeli tak významní oční lékaři.

 

Klinika reprodukční medicíny - zavedení metodiky vitrifikace oocytů

Od listopadu 2010 zavedla Klinika reprodukční medicíny Zlín jako jedno z prvních IVF pracovišť v ČR do klinické praxe metodiku vitrifikace oocytů (rychlého mražení vajíček). Tato metodika umožňuje kryokonzervaci (zamražení a uchování pro budoucí použití) oocytů, což dosavadní technologie tzv. pomalého mražení neumožňovala. Doposud je již rutinně zavedeno mražení spermií nebo embryí, ale mražení oocytů je mnohem náročnější. Díky této nové technologii můžeme zamrazit vajíčka ženám ve fertilním věku před léčbou onkologického onemocnění a tak jim zachovat naději na otěhotnění v případě zvládnutí jejich nemoci. Další možností využití je mražení vajíček u žen po 35 roce věku, které z nějakého důvodu (studium, zaměstnání, kariéra, ženy bez partnera, …) odsunují termín koncepce.

 

GEMINI - I koulení očima dokáže pomoci ...

Ve zpravodajském týdeníku Týden, který vychází každé pondělí, můžete až do konce listopadu číst o nejlepších lékařích v Česku z různých odvětví medicíny. V tématu Týdne z 1.11.2010 si můžete počíst o nejlepších očních lékařích, mezi které samozřejmě patří také primář oční kliniky Gemini MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.. S redaktorkou časopisu si povídal o koulení očima, umělé rohovce, panu Pavelovi, operacích, které provádí, ale také o prevenci.

Přílohy článku ...
Download this file (2010-11-1_Tyden.pdf)Nejlepší oční lékaři ... časopis Týden[ ]970 Kb
 

GEMINI - Změny hrazení výkonů - oftalmologie

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje podstatné snížení ceny operace šedého zákalu. MZ navrhlo podstatné snížení hodnoty bodu pro implantaci nitrooční čočky při operaci šedého zákalu o polovinu na hodnotu 0,50Kč za bod. Tuto informaci rozeslal 8.11. kolegům oftalmologům Dr. Stodůlka k vyjádření a 11.11. zaslali předsedové České oftalmologické společnosti a České společnosti kataraktové a refrakční chirurgie dopis panu ministru Hegerovi a řediteli VZP Horákovi, ve kterém vyjadřují zásadní nesouhlas s návrhem vyhlášky týkajícím se operace šedého zákalu.

Přílohy článku ...
Download this file (uhradova_vyhlaska2011.doc)Úhradová vyhláška 2011.doc[ ]228 Kb
 

IMALAB - podklady pro formulaci "úhradové vyhlášky"

Zástupce Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje Dr. Jaroslav Loucký se zúčastnil 11.11.2010, jako člen pracovní skupiny sdružení PRIVALAB, jednání s náměstkem ministra zdravotnictví ing. Petrem Noskem.  Během jednání byl panu náměstkovi předán Návrh způsobu úhrady ambulantních laboratorních vyšetření pro r. 2011, jakožto podklad pro formulaci „úhradové vyhlášky“ pro rok 2011. Návrh podalo Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB – řádný účastník DŘ zákona č.48/1997 Sb.