„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

Založení asociace ...

Dne 1.11.2010 založili statutární zástupci společností GEMINI a.s., IVF Czech republic s.r.o., IMALAB s.r.o. a PREDIKO s.r.o. sdružení právnických osob pod názvem Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje. Sdružení bylo registrováno u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 20i zákona č. 40/1964 Sb. dne 4.11.2010.