„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Síť očních klinik Gemini roste: 11. klinika je v Liberci

Gemini je největší sítí očních klinik v ČR. Stále roste a stává se dostupnější pro více pacientů. Známá oční klinika v Liberci se stala 11. pracovištěm.
Oční klinika Gemini byla založena v roce 2003 primářem Pavlem Stodůlkou ve Zlíně. Oční klinika Liberec, která se stala součástí sítě Gemini, se zaměřuje na šedé zákaly a operace očních víček.

 

GEMINI - 20leté výročí založení ČSRKCH

Rektor Univerzity Tomáše Bati prof. Sáha, předseda České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) prof. Kuchynka a její místopředseda, prim. očních klinik Gemini Pavel Stodůlka slavnostně zahájili 16. kongres ČSRKCH. Sekce pro oční sestry se uskutečnila na oční klinice Gemini. Pro sesterskou sekci na Gemini byly připraveny přednášky, chirurgický simulátor, hodina jógy a prohlídka oční kliniky.

 

GEMINI - Doc. Kuběna obdržel zlatý rozvěrač k 90. narozeninám

Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSC, bývalý dlouholetý přednosta očního oddělení krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně, nyní KNTB Zlín, obdržel od prim. Stodůlky ke svým 90. narozeninám památeční zlatý rozvěrač s vyrytým jménem jako součást ceny za celoživotní přínos oční medicíně. Docent Kuběna se zasloužil svou pracovitostí, odbornými znalostmi a vzácným lidským přístupem o vznik vynikající tradice zlínské oftalmologie a zlínské oční chirurgie. Tato tradice je nyní dále rozvíjena dalšími generacemi jeho žáků, mezi něž patří i prim. Pavel Stodůlka, přednosta oční kliniky Gemini.

http://www.gemini.cz/docent-karel-kubena-na-gemini/

 

Vítejte na stránkách asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví.

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.
 

RNDr. Jaroslav Loucký
jednatel
MUDr. David Rumpík
jednatel
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
jednatel