„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

Výpis z registru

Níže je k dispozici výpis z registru zájmových sdružení právnických osob,
vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovaním § 20 zákona č. 40/1964 Sb.